உள்ளிட்ட

img

காக்கிச் சட்டைக்குள் கருணை உள்ளம்....  கிராம மக்களுக்கு அரிசி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை இலவசமாக வழங்கிய பெண் காவல்துறை ஆய்வாளர்...

உதவ நினைப்பவர்களும், வாழ்த்த நினைப்பவர்களும் தொடர்பு கொள்ளலாம்...

;