வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

அரசு ஊழியர் சங்கம்

img

பணிக்காலத்தில் முன்னர் இருந்த நடைமுறை தொடர வேண்டும்.... முதல்வருக்கு அரசு ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

களப்பணியில் முன் களப்பணி யாளர்களாக செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள்....

img

பல துறைகளில் தமிழகத்திற்கு விருது ஊழியர்களின் பங்களிப்பு இல்லாமலா? அரசு ஊழியர் சங்கம் கேள்வி

வரையறுக்கப்பட்ட ஊதியத்துடன் பட்ஜெட் வாழ்க்கை வாழ்ந்து வரும் அரசு ஊழியர்களுக்கு எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கை இல்லாமல் உள்ளது....

;