வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

politics

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

இருண்ட காலம் தொலையாட்டும்; புது வாழ்வு மலரட்டும் என்ற முழக்கத்துடன் முன்னெப்போதையும் விட உறுதிமிக்க, வலுமிக்கப் போராட்டங்களை இந்த ஆண்டில் முன்னெடுப்போம் என அழைப்பு விடுக்கிறோம்.....

;