வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

india

img

போராடும் விவசாயிகளை பிளவுபடுத்த முயற்சி... மத்திய அரசுக்கு விவசாயிகள் சங்கம் கண்டனம்...

தில்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக, டிசம்பர் 1 அன்றும் அதனைத்தொடர்ந்தும் நாடு முழுதும் விவசாயிகளைத் திரட்டிக் கிளர்ச்சிப் போராட்டங்களில்...

img

போராடும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று வேளாண் சட்டங்களைத் திரும்பப் பெறுக... பிரதமருக்கு மாதர் சங்கங்கள் கடிதம்

. தில்லியைநோக்கி அணிவகுத்துவரும் விவசாயிகள் மீது உங்கள் அரசாங்கங்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு காட்டுமிராண்டித் தனமான முறையில் அடக்குமுறைகளை ஏவிவிட்டு....

img

பேச்சுவார்த்தைக்கு வாருங்கள்... ஹன்னன் முல்லாவுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு

மத்திய அரசு மேலும் மூன்று விவசாய சங்கங்களின் தலைவர்களுக்கு பேச்சு வார்த்தைக்கு..

img

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யாவிட்டால் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்... ராஷ்டிரிய லோக் தந்த்ரிக் கட்சி அறிவிப்பு...

ராஷ்டிரிய லோக்தந்த்ரிக் கட்சிக்கு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஜாட் இனத்தினர் மத்தியில் கணிசமான செல்வாக்கு உண்டு....

img

விவசாயிகளின் எழுச்சியை பறைசாற்றும் சித்திரங்கள்...

தில்லி சாலைகளில் 80 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு விவசாயிகள் அமர்ந்து வரலாறு காணாத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.....

Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page Next Page
;