திங்கள், நவம்பர் 30, 2020

articles

img

உதிரிப் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் உரத்த குரலாய் வேலைநிறுத்தம்...

நிலப்பிரபுத்துவத்தின் மிச்ச சொச்சமாக அடிமைகள் போன்று வாழ்பவர்கள் என்பவர்களும் அடங்குவர்.....

img

பட்டத்தின் பளபளப்பும் நூலின் இளைப்பும்...

இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளில் பொதுமுடக்கக் காலத்தில் மட்டும் தங்களது 60 சதவீத வருமானத்தை தொழிலாளர்கள் இழந்திருக்கின்றனர்....

;