singapore open

img

சிங்கப்பூர் ஓபன் இறகுப்பந்து போட்டியில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் பி.வி.சிந்து

சிங்கப்பூர் ஓபன் இறகுப்பந்து போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி.வி.சிந்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

;