வெள்ளி, செப்டம்பர் 25, 2020

cult carvings

img

1,200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புலம் பெயர்ந்த மக்களின் வழிபாட்டு சிற்பங்கள் கண்டெடுப்பு

மதகினை ஒட்டி சமணத் தீர்த்தங்கரரின் புடைப்புச் சிற்பம் ஒன்று பீடம் வரை புதையுண்ட நிலையில்....

;