book

img

பாகிஸ்தானில் வசிக்க விரும்பிய காந்தி... எம்.ஜே. அக்பர் எழுதிய நூலில் புதிய தகவல்

நான் பிரிவினையை விரும்பவில்லை. பிரிவினைக்குப் பிறகு, வடமேற்கு எல்லைப் புறத்துக்கு சென்று பாகிஸ்தானில் வசிக்கப்போகிறேன்.....

;