Teen

img

கல்வியை கடைசரக்காக்கி – உயர் கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டீன் டீன் டீன் னா

கல்வியை கடைசரக்காக்கி – உயர் கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டீன் டீன் டீன் னா வழங்கி வந்த நிதி உதவி ரத்து செய்து நாசமாக்கினான்

;