OnePlus 9RT

img

 ’ஒன் பிளஸ் 9ஆர்டி’  ஸ்மார்ட்போன் இன்று சீனாவில் அறிமுகம் 

ஒன் பிளஸ் நிறுவனத்தின் புதிய தயாரிப்பான ’ஒன் பிளஸ் 9ஆர்டி’  ஸ்மார்ட்போன் இன்று சீனாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது. 

;