வியாழன், செப்டம்பர் 24, 2020

Get lost

img

நீட் எனும் கொடுவாள் நிரந்தரமாய் தொலையட்டும்...

நீட் தேர்வு என்பது எவ்வளவு பெரிய மோசடி என்பது கடந்த ஆண்டு முழுமையாக வெளிச்சத்திற்கு வந்தது....

;