Asian wrestling championships

img

ஆசிய மல்யுத்தப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனைகள் வினேஸ் போகத், சாக்சி மாலிக்கிற்கு வெண்கலம்

இன்று நடந்த ஆசிய மல்யுத்தப் போட்டியில் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனைகள் வினேஸ் போகத் மற்றும் சாக்சி மாலிக் ஆகியோர் வெண்கலம் வென்றனர்.

img

ஆசிய மல்யுத்த போட்டியின் இறுதிக்குள் நுழைந்தனர் இந்தியாவின் பஜ்ரங் புனியா, பிரவீன் ரானா

ஆசிய மல்யுத்த போட்டியின் ஆண்கள் பிரிவின் இறுதிப்போட்டிக்குள் இந்திய மல்யுத்த வீரர்கள் பஜ்ரங் புனியா மற்றும் பிரவீன் ரானா ஆகியோர் நுழைந்தனர்.

;