366 பள்ளிகளுக்கு

img

அங்கீகாரம் பெறாத 366 பள்ளிகளுக்கு எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளும் அரசின் உரிய அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வி இயக்குனரகம் தெரிவித்துள்ளது.

;