வெள்ளி, டிசம்பர் 4, 2020

15 documents

img

என்ஆர்சியால் அகதியான 51 வயது ஜபேதா பேகம்? 15 ஆவணங்கள் இருந்தும் நீதிமன்றம் ஏற்க மறுப்பு

1966, 1970, 1971-ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியல், கிராமத் தலைவர் கையொப்பமிட்டு அளித்த ஆவணம் என ஜபேதா பேகம் 15 ஆவணங்களைத் தாக்கல்செய்திருந்தார். ....

;