10 places

img

ஜனநாயக உரிமைக் குறியீட்டில் இந்தியா 10 இடங்கள் சரிந்தது... 370 நீக்கம், சிஏஏவால் உலக அரங்கில் மதிப்பு குறைந்தது

காஷ்மீருக்கான சிறப்பு உரிமைகள் நீக்கம், மாதக்கணக்கில் இணையதள முடக்கம், அரசியல் தலைவர்கள் வீட்டுச்சிறை வைப்பு...

;