விவசாயிகள் போராட்டத்தில்

img

விவசாயிகள் போராட்டத்தில் பேரெழுச்சி தில்லியில் இன்று டிராக்டர் பேரணி.....

காசிப்பூர், சில்லா எல்லைகளுக்குள் நுழையும் அணிவகுப்புகள் குறித்து காவல்துறையினரும் விவசாயிகளும் தொடர்ந்து விவாதித்து வருகின்றனர்.... .

;