மேசையிலிருந்து

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

தில்லி காவல்துறை அமைதியாக நடந்த சி.ஏ.ஏ./என்.பி.ஆர் /என்ஆர்சி எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கும் மதக்கலவரங்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக...

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் குறிப்பாக காஷ்மீரில் சிறைக்குள் மற்றும் சிறைக்கு வெளியே காவலில் வைக்கப் செய்யப்பட்டுள்ள அனைவரும் விடுதலை செய்யப்பட  வேண்டும்.....

img

பொதுச் செயலாளர் மேசையிலிருந்து...

ஆரோக்கியமற்ற ஒரு சமூகத்தில் - நல்லிணக்கமும் அன்பும் சிதைக்கப்படுகிற ஒரு சமூகத்தில் - ஆரோக்கியமான பொருளாதாரம் இருக்கவே முடியாது...

;