சனி, செப்டம்பர் 26, 2020

முனைவர் தா.சந்திரகுரு

img

புதிய கல்விக்கொள்கையின் பின்னணி என்ன - முனைவர் தா.சந்திரகுரு

இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பிறகு ஒட்டு மொத்த இந்திய கல்வி தொடர்பான கல்விக் கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கென கோத்தாரி தலைமையிலான குழு

;