மீறல்

img

மாநிலங்களின் உரிமைகள் வெட்கக்கேடான முறையில் மீறல்... பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம்

பல்வேறு முனைகளிலும் மாநிலங்களின் உரிமைகளை அரித்துக்கொண்டிருக்கும் மோடி அரசாங்கத்தின் மத்தியத்துவப் படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியேயாகும்.....  

;