திங்கள், மார்ச் 1, 2021

மார்ச் 17

img

இந்நாள் மார்ச் 17 இதற்கு முன்னால்

1780 - இங்கிலாந்துக்கு எதிராகப் போராடிக்கொண்டிருந்த ஐரிய (அயர்லாந்து) மக்களுடன் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துவதற்காக, அமெரிக்க விடுதலைப்போருக்கு, தளபதி ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் ஒரு நாள் விடுமுறை அறிவித்தார்.

;