செவ்வாய், ஜனவரி 26, 2021

மாடுகளுடன்

img

கோல்டு லோன் கேட்டு மாடுகளுடன் குவிந்தனர்

“ஒரு அரசியல் தலைவர் உணவு, உடை, மக்களின் முன்னேற்றம் குறித்து பேசலாம். ஆனால் எந்நேரமும் மதத்தைப் பற்றியேவா பேசிக் கொண்டிருப்பது????

;