பேரா. விஜய் பிரசாத்

img

கியூப மக்களுக்கு சிரிஞ்சுகள் அனுப்பி வைப்பீர்.... இந்திய மக்களுக்கு மார்க்சிய அறிஞர் பேரா. விஜய் பிரசாத் வேண்டுகோள்....

ஊடகங்கள் சொல்லாத விஷயம், அடுத்த சில மணி நேரத்தில், கியூப குடியரசுத் தலைவர் மிகயீல் தியாஸ் கேனல்....

;