செவ்வாய், நவம்பர் 24, 2020

பணவீக்கம்

img

பணவீக்கம் 7.59 சதவிகிதமானது... 6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகரிப்பு

2018 டிசம்பரில் இருந்த 4.5 சதவிகித வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது, 2019 டிசம்பரில் மின் உற்பத்தி வளர்ச்சி 0.1 சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளது.....

img

நாட்டின் சில்லரைப் பணவீக்கம் 3.99 சதவிகிதமாக உயர்ந்தது!

உற் பத்திப் பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களின் விலை குறைந்தது இதற்குக் காரணமாகச் சொல்லப் படுகிறது.2019-20 நிதியாண்டிற்கான பணவீக்கம் 4 சதவிகிதத்தை தாண்டிவிடக் கூடாது என்று மத்திய அரசுஇலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது....

img

செப்டம்பரில் பணவீக்கம் 3.7 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு

தற்போதைய 3.7 சதவிகித சில்லரைவர்த்தகப்பணவீக்கம், கடந்த ஓராண்டில்அதிகபட்சமானது என்பதும் ஒப்புக் கொள்ளப்படுகிறது....

img

சில்லரைப் பணவீக்கம் 3.21% ஆக உயர்ந்தது...

இருமாதங்களுக்கு ஒருமுறை வெளியிடும் நிதிக் கொள்கையை உருவாக்குவதில் சில்லரைப் பணவீக்கம் முக்கிய காரணியாக உள்ளது....

img

சில்லரைப் பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக உயர்வு!

உணவுப் பொருட்களின் மதிப்பீட்டு மாதத்தின் அடிப்படையில், முந்தைய மேமாதத்தில் இருந்ததைக் காட்டிலும் உணவுப் பொருட்களின் விலை சுமார் 1.83 சதவிகிதம் வரை விலைஉயர்ந்து 2.17 சதவிகிதமாக அதிகரித்தது....

img

மார்ச் மாதத்தில் மொத்தவிற்பனை விலை குறியீடு மீதான பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு

மார்ச் மாதத்தில் மொத்தவிற்பனை விலை குறியீடு மீதான பணவீக்கம் 3.18 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது.

;