பட்டாசு

img

தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க நேரக்கட்டுப்பாடு உண்டு:அமைச்சர்

உடலுக்கு கடுமையான தீங்குகளை விளைவிக்கக் கூடிய அஜினமோட்டோ என்னும் வேதிப்பொருளை தமிழகத்தில் தடை செய்வது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருகிறது...

;