நாணயங்களை

img

நாணயங்களை காட்சிப்படுத்த பயிற்சி

ஈரோட்டில் பழங்கால நாணயங்களை காட்சிப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அருங்காட்சியக பணிகளுக்கான பயிற்சி முகாம் திங்களன்று நடைபெற்றது.

;