தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில்

img

சொந்தக்காலில் நிற்போம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் கியூபா உறுதி

அமெரிக்காவின் சட்டவிரோதத் தடைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதை மீறி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் சுயமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு சாதிப்போம் என்று கியூபாவின் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

;