ஜாவேத் அக்தர்

img

புர்காவுக்கு மட்டும் ஏன், கூங்கட்டுக்கும் தடை விதிக்கலாம்!

கூங்கட் மற்றும் புர்கா ஆகிய இரண்டுக்கே தடை விதிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என் வீட்டில் உள்ள பெண்கள் யாரும் புர்கா அணிவதில்லை.....

;