சேலம் வனப்பகுதியில்

img

சேலம் வனப்பகுதியில் புள்ளிமான்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

சேலம் மாவட்ட வனப்பகுதியில் புள்ளிமான்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது மாவட்ட வனத் துறையும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் நடத்திய கணக்கெடுப்பில் தெரிய வந்துள்ளது.

;