கூட்டணியினர்

img

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியினர் மன்னார்குடியில் வாக்குச் சேகரிப்பு

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் மன்னார்குடிநகர தேர்தல் பணிக்குழுத் தலைவர் வீரா.கணேசன்தலைமையில் பெரிய பள்ளிவாசல் முன்பு வாக்கு சேகரிக்கும் இயக்கம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது

;