காலத்தை வென்றவர்கள்

img

காலத்தை வென்றவர்கள் : சார்லி சாப்ளின் பிறந்தநாள்....

சாப்ளினின் வெற்றிகள் அனைத்துமே அமெரிக்காவில் அமைந்தாலும்,அவர் பிரிட்டிஷ் குடியுரிமையினையே நீட்டித்தார்.... .

img

காலத்தை வென்றவர்கள் ; ககனேந்திரநாத் நினைவு நாள்...

ஓவியங்களாக வரைந்தது முக்கிய முயற்சி. க்யூபிச முறைகளில் பல்வேறு சோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்ட இன்றும் நினைவுகூரப்படும்....

;