கவிஞர் ஜான் கீட்ஸ்

img

காலத்தை வென்றவர்கள் : கவிஞர் ஜான் கீட்ஸ் நினைவு நாள்....

ஜார்ஜ் லூயிஸ்போர்க்ஸ் தனது வாழ்நாளில் கீட்ஸின் கவிதைகளைப் படித்த நாள் அன்று தான் தனக்குமுதல்....

;