கறப்பது

img

கறப்பது உலக்கு பாலு உதைக்குறது பல்லு போக

உலகிலேயே பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் மகாத்மாகாந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித்திட்டம் ஐக்கிய கூட்டணி ஆட்சி 2005-ல் நாடாளுமன்றத்தில் பல நாட்கள் இடது சாரிகள் விவாதித்து ஏழை மக்கள்வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

;