என்ன நடவடிக்கை

img

சுற்றுலாவை மேம்படுத்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? மக்களவையில் பி.ஆர்.நடராஜன் கேள்வி

தனிநபர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் பிரதமரின் குறிக்கோளின் வாயிலாக  சமூக ஊடகங்களில், உள்நாட்டு சுற்றுலா மேம்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.....

;