உயர்நீதிமன்றக்கிளை

img

டிக்டாக் செயலிக்கான தடையை நீக்கி உயர்நீதிமன்றமதுரைக்கிளை உத்தரவு

டிக்டாக் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

;