இருண்ட நாள்

img

நாடாளுமன்ற வரலாற்றில் இருண்ட நாள்... எளமரம் கரீம் எம்.பி., கடும் கண்டனம்

இடைநீக்கம் எங்களை மவுனப்படுத்திவிடாது. விவசாயிகள் மேற்கொண்டிருக்கும் போராட்டத்தில் நாங்கள் விவசாயிகளின் பக்கம் நிற்போம்....

;