ஆஸி. பிரதமர்

img

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்ட ஆஸி. பிரதமர்.....

சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மற்றும் பராமரிப்பு இல்லங்களில் வசிக்கும் சிலர் கலந்துகொண்ட இந்த  நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு பேசிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன்....

;