ஆர்ப்பாட்டம்

img

விவசாயிகள் விரோத சட்டங்களை கண்டித்து மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம்.... திமுக, தோழமைக் கட்சிகள் கூட்டத்தில் முடிவு

குறு - சிறு - நடுத்தர விவசாயிகள் மட்டுமல்லாமல், பெரும் விவசாயிகளுக்கேகூட பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்....

;