அதானி துறைமுக விரிவாக்கத்தை எதிர்த்து

img

அதானி துறைமுக விரிவாக்கத்தை எதிர்த்து வாலிபர் சங்கத்தினர் போராட்டம்

அதானி துறைமுக விரிவாக்கத்தை எதிர்த்து திருவள்ளூரில் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

;