world

img

உபரியாக இருக்கும் தடுப்பூசிகளை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி உதவுங்கள்.... பைடன் அரசுக்கு அமெரிக்க இந்தியர்கள் நெருக்கடி....

சர்வதேச நிதியத்தின் தலைமைப் பொருளாதார வல்லுநர் கீதா கோபிநாத்....

img

இந்திய மக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்போம்... பாகிஸ்தான், ரஷ்யா அறிவிப்பு.....

ரஷ்யா வழங்குகிறதுகொரோனா பாதிப்பு அதிகமுள்ள இந்தியாவில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களுக்கு....

;