games

img

ஒலிம்பிக் ஹாக்கி... அரையிறுதியில் இந்திய ஆடவர் அணி அதிர்ச்சி தோல்வி...

இரண்டாவது அரையிறுதியில் தோல்விகண்ட ஜெர்மனியுடன் இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கத்திற்கான ஆட்டத்தில்....

;