திங்கள், செப்டம்பர் 21, 2020

experts

img

ஜனாதிபதி ஆட்சி என்பது மக்களை ஏமாற்றும் செயல்!

தனிப்பட்ட கட்சிகளைத்தான் அழைக்க வேண்டும் என்றால், காங்கிரசுக்கும் ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்திருக்கவேண்டும்.....

;