வெள்ளி, மார்ச் 5, 2021

Opposition parties

img

பிரதமர் அலுவலகம் மட்டுமே பிரச்சனைகளை தீர்த்துவிட முடியாது... எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைகளும் முக்கியம்

மூன்று - நான்கு ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கள் மற்றும் அதன் பின்விளைவுகளையும்...

img

காஷ்மீருக்குள் இந்திய நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகளை அனுமதிக்கலாம்

ஜம்மு-காஷ்மீருக்குள் ஐரோப்பிய யூனியன் எம்.பி.க்களை அனுமதிக்கும் அரசு, தங்கள் நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகளையும் அனுமதிக்கலாம்....

;