சனி, செப்டம்பர் 19, 2020

Letter from

img

மருத்துவப் படிப்பின் மத்தியத் தொகுப்பில் 69 சதவீத இடஒதுக்கீடு முறையை பாதுகாக்க அவசரச் சட்டம் இயற்றுக!

இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் மாணவர்களை தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும்....

img

பிபிஇ கிட், என் 95 முகக் கவசம் வழங்கவில்லை.... குஜராத் அவல நிலையை விவரிக்கும் சுகாதார ஊழியரின் கடிதம்

அனைத்து கோவிட் நோயாளிகளுக்கும் இளநிலை பயிற்சி மருத்துவர்கள்சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள்...

;