புதன், டிசம்பர் 2, 2020

Final Season Exam

img

இறுதிப் பருவத் தேர்வு குளறுபடி.. அண்ணா பல்கலை. புது விளக்கம்...

90 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மாணவர்கள் எந்தவித தொழில்நுட்ப பிரச்சனை இல்லாமல் தேர்வு எழுதியுள்ளனர்....

;