விளிம்பில் நிற்கும்

img

திவாலின் விளிம்பில் நிற்கும் மோடி அரசு... தீவிரமாகும் பொருளாதார பிரச்சனைகள்

தனியார் முதலீடுகள் வெகுவாகக் குறைந்து, தற்போது பூஜ்ஜியம் என்னும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. இந்தபொருளாதார மந்தநிலை அனைத்துத் துறைகளிலும் உள்ளது. .....

;