மீண்டெழல்

img

தோல்வி-தன்னம்பிக்கை-போராட்டம்- மீண்டெழல்

நான் சிறுவனாயிருந்த போது சுசீந்திரத்தில் என்ஆச்சி மடியில் படுத்துக் கொண்டு அவர் சொன்ன தீவட்டிக் கொள்ளைக்காரன் கதைகளைக் கேட்டு நடுங்கி இருக்கேன்.

;