திங்கள், நவம்பர் 30, 2020

மாண்பு எங்கே

img

நீதித்துறையின்  மாண்பு எங்கே?

ஜனநாயக எதிர்ப்பு’ என்றும் முத்திரை குத்துவது அரசமைப்பு சட்டத்தின் விழுமியங்கள் மற்றும் சுதந்திரம் மிக்க ஜனநாயகம் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும்நோக்கங்களின் இதயத்தின் மீதான தாக்குதல்...

;