பைடனின் திட்டம

img

ஆசியாவை சுற்றி வளைப்பது... பைடனின் திட்டமும் கூட...

ஜப்பானுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் சில தீவுகள் குறித்து தொடர்ந்து பதற்ற நிலை நிலவி வருவது தொடர்பாக ஜப்பான் பிரதமர் யோஷிஹிதே சுஹா...

;