திங்கள், மார்ச் 1, 2021

பாரிஸ்

img

1918ஆம் ஆண்டு ஸ்பானிஷ் காய்ச்சல் இந்தியாவை எவ்வாறு மாற்றியது - லாரா  ஸ்பின்னி

பாரிஸில் வாழ்ந்து வருகின்ற எழுத்தாளர் மற்றும் அறிவியல் பத்திரிகையாளர். ‘பேல் ரைடர்: 1918ஆம் ஆண்டின் ஸ்பானிஷ் காய்ச்சல் மற்றும் அது உலகை எவ்வாறு மாற்றியது’ என்ற அவரது மிகச் சமீபத்திய  புனைகதை அல்லாத  புத்தகத்தை ஜொனாதன் கேப்  2017 இல்  வெளியிட்டுள்ளது. அந்த புத்தகத்தில் இந்தியா குறித்து எழுதப்பட்ட பகுதி.

;