திங்கள், மார்ச் 1, 2021

பல்டி

img

அந்தர் பல்டி அமித் ஷா

இந்திய மக்களிடையே ஒருவருக்கொருவர் பகைமையைத் தூண்டிவிட்டு பிரிவினை வசனங்களை உதிர்ப்பதில், வெறுப்புணர்வை ஊட்டி விஷக் கருத்துக்களைவிதைப்பதில் மோடியோடு சேர்ந்து கொண்டு ஜாடிக்கேற்ற மூடியாய் வலம் வருபவர் திருவாளர் அமித் ஷா

;